Skip to main content

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ชื่อใหม่ตาม พระราชบัญญัตการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558)

ประวัติ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  • ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2459
  • เดิมใช้ชื่อ สมาคมฟุตบอลแห่งชาติสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • พระยาประสิทธิ์ศุภการ (หม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ) ต่อมาเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยารามราฆพ ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคม คนแรก
  • เดิมใช้ชื่อ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ (ไม่มีคำว่า "กีฬา")
  • เข้าร่วมเป็นสมาชิก สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (ฟีฟ่า) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2468
  • พ.ศ. 2482 รัฐบาล จอมพล ป. (แปลก) พิบูลสงคราม ประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศ จาก สยาม เป็น ไทย ทำให้สมาคมฟุตบอลฯ เปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อทีมชาติเป็น ฟุตบอลทีมชาติไทย
  • เข้าร่วมเป็นสมาชิก สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (เอเอฟซี) เมื่อ พ.ศ. 2500
  • ก่อตั้งและเป็นสมาชิก สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน (เอเอฟเอฟ) เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2527
  • พ.ศ. 2558 แก้ไขชื่อสมาคม ให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เป็น สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์